Որոնում

159

1. Մի տխրիր, մի դժգոհիր դու նրա համար,
Որ հանդիպել ես դժվարության,
Որ խաղաղ գարնանը սպասել ես շատ երկար,
Հիսուսով կստանաս անպայման։

Մեզ համար, մեզ համար գարուն հրաշալի՝
Հոտավետ ծաղիկներով լցված,
Ուղարկում է Աստված գարուն հիանալի՝
Գողգոթայի խաչով ստեղծված։

2. Ով որ իր երիտասարդ կյանքը նվիրի
Ծառայելու Արարիչ Աստծուն,
Նա իր ծերության օրերում նույնպես կապրի`
Աստծուց տրված հոգևոր գարուն։

3. Մենք ձգտում ենք, որ կյանքի գարնան արևը
Փայլի մեր ծարաված սրտերում,
Եվ Աստծու Հոգու հրաշալի պտուղները
Սուրբ գարնան հետ աճեն մեր հոգում։

4. Մեզ պահիր, որ լինենք Քեզ միշտ հավատարիմ,
Սուրբ կյանք ապրենք երկրի վրա,
Որ մեղքը այս կյանքում մեզ երբեք չհաղթի,
Եվ գարնան մեջ ապրենք հավիտյան։