Որոնում

159

         ПВ1472, муз.1610
1. Մի՛ տխրիր, մի՛ դժգոհիր դու նրա համար,
Որ հանդիպել ես դժվարության,
Որ խաղաղ գարնանը սպասել ես շատ երկար,
Հիսուսով կստանաս անպայման։

     Մեզ համար, մեզ համար գարուն հրաշալի՝
     Հոտավետ ծաղիկներով լցված,
     Ուղարկում է Աստված գարուն հիանալի՝
     Գողգոթայի խաչով ստեղծված։

2. Ով որ իր երիտասարդ կյանքը նվիրի
Ծառայելու Արարիչ Աստծուն,
Նա իր ծերության օրերում նույնպես կապրի
Աստծուց տրված հոգևոր գարուն։

3. Մենք ձգտում ենք, որ կյանքի գարնան արևը
Փայլի մեր ծարաված սրտերում,
Եվ Աստծո Հոգու հրաշալի պտուղները
Սուրբ գարնան հետ աճեն մեր հոգում։

4. Մեզ օգնի՛ր, որ լինենք Քեզ միշտ հավատարիմ,
Սուրբ կյանք ապրենք երկրի վրա,
Որ մեղքը չհաղթի նույնիսկ մեկ տկարին,
Եվ գարնան մեջ ապրենք հավիտյան։