Որոնում

16

    ПВ 725
1. Մեր լավագույն օրերն անգին
Եվ զորեղ, թարմ ուժերն մարտական
Մենք կզոհենք Տեր Հիսուսին՝
Որպես նվեր պատվական, պատվական։
Ի՞նչն է այնքան մեզ հաճելի,
Քան Հիսուսին ծառայել,
Կյանքներս առողջ և սիրով լի
Տեր Հիսուսին նվիրել, նվիրել։

2. Լսո՞ւմ ես, մեզ Նա կանչում է,
Զոհվելու ժամ, եղբարք, արդ հնչեց,
Հապաղելու ժամանակ չէ,
Տե՛ս, Նա մեզ կյանք պարգևեց, պարգևեց։
Եղբարք, պահենք վեր մեր դրոշը
Անվամբ անհաղթ մեր Փրկչի,
Թող այրի Սուրբ Հոգու կրակ
Զոհերն մեր ի սեր խաչի, սեր խաչի։

3. Հիսուսով մենք միշտ համարձակ
Մեղքի դեմ շարունակ պիտ կռվենք,
Կորչում են, տես, բազում մարդիկ,
Բարի լուր նրանց հաղորդենք, հաղորդենք։
Թող սպառնա մեզ դաժան մահ,
Մեռնելուց չենք սարսափի,
Մեր երգերով թշնամուն՝ ահ,
Կստիպենք մենք՝ շուտ փախչի, շուտ փախչի։

Youtube ♪♫ ➤
Նոտաները