Որոնում

161

1.Փարվեմ Քո կրծքին, Տեր Հիսուս,
Ամուրամուր ես Քեզ գրկեմ:
Օգնիր` չհեռանամ Քեզանից, իմ Տեր,
Քեզանում ապրեմ առհավետ:                   

            Երկրպագում եմ Քեզ, Հիսուս,
            Փառաբանում եմ Քեզ, Հիսուս,
           
Արժանի եք Դուք մեծ փառքի`
Հայր, Որդի , Սուրբ Հոգի:             

2.Լսեմ Քո ձայնը, Տեր Հիսուս,
Անուշ խորհուրդդ, Տեր Հիսուս:
Ապրեմ հայտնապես խոսքերդ իմ կյանքում,
 Որ ուրախացնեմ Քեզ, Հիսուս: