Որոնում

162

1. Սերդ մեզ կանչում է,
Սերդ մեզ քաշում է,
Ճշմարտության վեհ ճանապարհ 
Դու ճշմարիտ անկյունաքար:     

            Սեր է Քո անունը,
            Սեր է Քո անունը,                      
            Սիրով լցված աղբյուր ես Դու,
            Սիրով լցրու ինձ այսօր:

2.  Սերդ պահպանում է,    
Սերդ մի պարգև է,
Սիրո անհուն մի օվկիան,        
Դու` սքանչելի, աննման