Որոնում

162

1. Սերդ մեզ կանչում է,
Սերդ մեզ քաշում է,
Ճշմարտության վեհ ճանապարհ,
Դու` ճշմարիտ անկյունաքար:

     Սեր է Քո անունը,
     Սեր է Քո անունը,
     Սիրով լցված աղբյուր ես Դու,
     Սիրով լցրո՛ւ ինձ այսօր:

2. Սերդ պահպանում է,
Սերդ մի պարգև է,
Սիրո անհուն մի օվկիան,
Դու` սքանչելի, աննման: