Որոնում

163

Բարձրյալ Արքա հավիտենական,
Ծով , ցամաք, երկիր, երկինք Քեզնով արարվեցին,       
Բարձրյալ Աստված ճշմարտության,
Դու ես վեմը փրկության, վահանը հավատքի:
           
            Ես մեծարում եմ Քեզ, Արքա Հիսուս,
            Բոլորի սրտերը խոնարհվում են Քո առջև,
            Ես մեծարում եմ Քեզ, Արքա Հիսուս,
            Միակ Տերը Դու ես, ամենակալ Արքա: