Որոնում

163

Բարձրյալ Արքա հավիտենական,
Ծով, ցամաք, երկիր, երկինք Քեզնով արարվեցին,
Բարձրյալ Աստված ճշմարտության,
Դու ես վեմը փրկության, վահանը հավատքի:
             Ես մեծարում եմ Քեզ, Արքա՛ Հիսուս,
             Բոլորի սրտերը խոնարհվում են Քո առջև,
             Ես մեծարում եմ Քեզ, Արքա՛ Հիսուս,
             Միակ Տերը Դու ես, ամենակալ Արքա: