Որոնում

165

1. Երբ մահվան շուքը քեզի չարչարե,
Երբ հոգուդ շուրջը ամեն լույս մարե,
Մի՛ հուսալքվիր, Տեր Աստված հոն է,
Տեր Աստված հոն է ու քեզ կտեսնե:

     Փրկությունը Տերոջմեն է,
     Ծունկի եկո՛ւր, աղոթե՛,
     Փրկությունը Տերոջմեն է,
     Դուն միշտ Իրեն վստահե՛։
     Փրկությունը, օրհնությունը Տերոջմեն է,
     Ծունկի եկո՛ւր, աղոթե՛։ (3)

2. Թե թուլացել ես դու հավատքի մեջ,
Թե տեղ ես տվել մեղքին սրտիդ մեջ,
Հավատքով կրկին հասի՛ր Գողգոթա,
Տերը գթառատ կրկին կգթա։

3. Երբ նեղությունը շատ ցավեր տա քեզ,
Փոթորկոտ հույզեր ու դավեր տա քեզ,
Կորստյան վախը թե քեզ պարուրի,
Ծունկի ե՛կ, կանչի՛ր. «Տե՜ր Հիսուս, արի՛»։

4. Ու թե մարմինդ խիստ հոգնած լինի,
Աչքերիդ լույսը թե պակսած լինի,
Մահվան շուքի մեջ թեկուզ պտտես,
Հիշի՛ր, որ կողքիդ Փրկիչ Տեր ունես։