Որոնում

166

1. Մեծարում եմ անունդ, ո՛վ Տեր,
Սիրում եմ երգել անվանդ փառք:
Ուրախ եմ, որ եկար կյանքիս մեջ,
Ուրախ եմ` եկար փրկելու մեզ:

    Դու երկնքից երկիր իջար`
    Ցույց տաս ճամփան,
    Երկրից բարձրացար խաչ,
    Մարեցիր իմ պարտք:
    Խաչից իջար գերեզման,
    Գերեզմանից Դու հարյար,
    Մեծարում եմ անունդ, ո՜վ Տեր: (2)

2. Դու ես, Հիսո՛ւս, փառավորյալ,
Աստծո Որդի ես և Թագավոր,
Բայց ինձ համար աղքատացար,
Որ ինձ տանես երկինք` Հորդ մոտ: