Որոնում

17

      ՀԵ 263
1. Այս կյանքս պատերազմ է, և մենք՝ զինվորներ,
Մեղքի և սատանի դեմ կմարտնչինք:
Իրավ, խորամանկ են մեր թշնամիներ,
Բայց Քրիստոսի պես մենք զորապետ ունենք։

     Կանգնի՛ր Հիսուսի համար, ով քրիստոնյա,
     Քեզի համար Ինք համբերեց խաչին վրա,
     Դուն ալ մի վախցիր, այլ Տերոջդ համար
     Կանգնի՛ր և եղիր քաջ վկա։

2. Բաց է քեզի համար Աստծո զինարան,
Նա կը հագցնե քեզ Յուր արդարությամբ,
Գլխիդ կդնե սաղավարտ փրկության
Եվ մեջքդ կկապե Յուր ճշմարտությամբ։

3. Արթուն կենալով և աղոթք ընելով՝
Մեր բոլոր զենքերն կմնան միշտ փայլուն,
Եվ կաճենք օրեցօր Աստծո Խոսքով
Եվ Նրա շնորհքով կլինենք հաստատուն։

4. Անթիվ փորձությունք կան մեր ճանապարհին,
Սակայն ամենին Հիսուսով կհաղթենք,
Եվ Հորդանան գետից անցնելու պահին
Հիսուսին մեզ շատ մոտ կանգնած կտեսնենք։

Youtube ♪♫ ➤