Որոնում

172

1. Աղոթքն է խոսք շատ զորավոր,
Խորին բաղձանք կոտրած սրտի,
Նա է մեզի միջոց հզոր,                     
Զի Տերն անով մեզ կընդունի:

            Հիսուս, ձայնիս Դուն ունկնդրե
            Եվ ընդունե իմ սիրտս բոլոր,
            Դուն, որ անդուլ աղոթք ըրիր,          
            Աղոթք ընել ինձ սորվեցուր:

2. Եվ Սուրբ Հոգին մեզ օգնելով`
Մեր աղոթքը Տերն կլսե,
Հիսուսն Իր ուխտը հիշելով`
Ամեն բան մեզ կպարգևե: