Որոնում

173

           ЕГВ 83
1. Ո՜վ Հայր երկնային, Աստվա՛ծ ճշմարիտ,
Դու՝ մխիթարող, սիրող Հոգի,
Ամենակարող և երկայնամիտ,
Մեզ լուսավորի՛ր, մեզ հետ եղի՛ր։

2. Դու՝ երջանկության աղբյուր մեզ համար,
Քեզ ենք հուսացել, մեզ մի՛ թողնիր,
Մեր սրտերում լցրո՛ւ սերդ անմար,
Երջանկություն տուր մեզ և օրհնի՛ր։

3. Ո՜վ Հայր, պահպանի՛ր մեզ սայթաքելուց,
Մեզ զարդարի՛ր Քո սրբությունով,
Տո՛ւր, որ մեր սիրտը վառվի Քո սիրուց,
Քեզ փառաբանենք մեր գործերով (երգերով):