Որոնում

174

1. Կա՞ արդյոք աշխարհի մեջ մի անուն,
Որ կարող լինի բարձրացնել ընկածին:
Կա՞ արդյոք աշխարհի մեջ մի արյուն,
Որ կարող լինի մաքրել մեղքերն իմ կյանքի: 

Ես գիտեմ անունը այն, (3)
Հիսուս է անունը այն:
Ես գիտեմ արյունը այն, (3)
Հիսուսի արյունն է այն:

2.Անունով Տեր Հիսուսի փրկվեցի,
Արյունով մեղքերից ազատվեցի:
Տեր, հիմա սպասում եմ Քո գալուն,
Որ տանես երկինք, ապրեմ հավերժ Քո գրկում: 

Դու կանչիր անունը այն, (3)
Հիսուս է անունը այն:
Դու խնդրիր արյունը այն, (3)
Հիսուսի արյունն է այն: