Որոնում

176

1.Խռովել ու մոլորվել է գառնուկը,
Բարի Հովիվ, փնտրիր, գտիր Դու նրան:
Վիրավոր է և ուժասպառ գառնուկը,               
Ով հարեսհաս, հասիր, բուժիր Դու նրան:

2. Գայլի որջն է տանում գառան այդ ճամփան,
Փրկիչ Հիսուս, հասիր, փրկիր Դու նրան:
Խռովել է մի ոչխարից նա անբան,      
Հոտը թողել ու բռնել է այլ ճամփա:

3. Խռովել է, էլ հետ դառնալ չի ուզում,
Ճահճի մեջ օրեօր է նա սուզվում:
Սոված գայլն է շրջում նրա բոլորը,             
Այդ չի տեսնում խորասուզված մոլորը:

4. Մեկի համար Դու ողջ հոտը թողեցիր
Ու այն մեկի թարմ հետքերով գնացիր:
Այս մեկն էլ հենց նման է այն մեկին,           
Չ՞է որ, Տերս, նույնն ես անում ամենքին: