Որոնում

179

1. Երբ Տիրոջը մոտ ենք մենք,
Իր Հոգին է մեր մեջ,
Ուրախությամբ ցնծում ենք,
Իր Հոգին է մեր մեջ,
Մեզ Իր Հոգով լցնում է,
Իր Հոգին է մեր մեջ,
Սրտանց Իրեն պաշտում ենք,
Իր Հոգին է մեր մեջ։

     Ալելուիա՜, Իր Հոգին է մեր մեջ։ (4)

2. Տերն է մեր Հովիվը,
Իր Հոգին է մեր մեջ,
Նա մեզ միշտ պահպանում է,
Իր Հոգին է մեր մեջ,
Արժանի է Նա փառքի,
Իր Հոգին է մեր մեջ,
Իր Սուրբ Հոգու զորությամբ
Իր Հոգին է մեր մեջ։

3. Նա է ճշմարիտ ճամփան,
Իր Հոգին է մեր մեջ,
Ուր որ առաջնորդում է,
Իր Հոգին է մեր մեջ,
Արժանի է գոհության,
Իր Հոգին է մեր մեջ,
Իր անունը մեծարենք,
Իր Հոգին է մեր մեջ։