Որոնում

18

1. Հայր մեր, այժմ կնվիրենք
Նոր տարին Քեզի,
Ինչ որ Դուն բաշխես, գիտենք,
Այն է միշտ բարի։
Հոս վիճակ մը մնայուն,
Զերծ ամեն ցավէ,
Չենք խնդրեր, այլ Քու անուն,
Հայր, փառավորէ։

2. Ո՜հ, կարո՞ղ է միտքը մանկան
Բախտը սահմանել,
Խորհուրդով յուր ապագան
Հորմեն լավ ընտրել։
Հավետ բարիքներդ անհուն
Հարկ է միտք բերել
Եվ ցնծմամբ Քու սուրբ անուն,
Հայր, փառավորել։

3. Տեր, թե որ մեզի մնան
Անթիվ պարգևներ,
Եվ կամ երկինքեն տեղան
Նոր օրհնություններ,
Եվ ինչ ալ այս Նոր տարին
Մեզի ընծայե,
Քու անունդ պաշտելի,
Հայր, փառավորէ։