Որոնում

183

1. Տեսեք սիրուն  ծննդյան ծառ,
Տեսեք, կփայլի ինչ պայծառ,
Օ՜, ի՜նչ գիշեր պանծալի,
Հիսուս ծնավ սիրելի:

2. Ամեն աչքեր խինդով վառին,
Բեռնավորված սա ծառին,
Ամեն սրտեր թող ցնծան,
Զի ծնավ Հիսուս Մեսիան:

3. Հիսուս Փրկիչ, Դու մեզ համար
Երկնից իջար  մեր աշխարհ,
Դու ինծի  կյանք ես տվել,
Կուտամ սիրտս Քեզ նվեր: