Որոնում

184

1. Տեր Հիսուսը եկավ,
Խաչի վրա Նա մեռավ,
Իր Սուրբ արյունը թափեց,
Ինձ մեղքից ազատեց:
         
          Օ՜, ալելուիա՜  (2),
          Պաշտելի Հիսուս:

2. Իր Սուրբ ձեռքն երկարեց,
Կույրերին բժշկեց,
Բորոտին Նա մաքրեց,
Մեռածին հարուցեց:

3. Իմ կյանքը Նա փոխեց,
Վերստին ծնունդ շնորհեց,
Սուրբ Հոգին նվիրեց,
Խավարից ազատեց: