Որոնում

188

      ЕГВ 120
1. Գոհանում եմ, Տե՜ր իմ, (2)
Նազովրեցի Հիսուսի համար,
Որ մեր սիրույն եկավ աշխարհ։

2.Գոհանում եմ, Տե՜ր իմ, (2)
Խաչի մեծ տառապանքի համար,
Մեր փոխարեն չարչարվեցար։

3. Գոհանում եմ, Տե՜ր իմ, (2)
Որ բժշկեցիր ու փրկեցիր
Եվ մեր մեղքերը ներեցիր։

4. Գոհանում եմ, Տե՜ր իմ, (2)
Որ թույլ ես տալիս փորձություններ,
Սովորեցնում ես խոնարհվել։

5. Գոհանում եմ, Տե՜ր իմ, (2)
Հավիտենական կյանքի համար,
Որ խոստացել ես մեզ, ո՛վ Հայր։