Որոնում

188

1. Գոհանում ենք, ով Տեր, (2)
Նազովրեցի Հիսուսի համար,
Որ մեր սիրույն եկավ աշխարհ։

2.Գոհանում ենք, ով Տեր, (2)
Խաչի մեծ տառապանքի համար,
Մեր փոխարեն չարչարվեցար։

3. Գոհանում ենք, ով Տեր, (2)
Որ բժշկեցիր ու փրկեցիր
Եվ մեր մեղքերը ներեցիր։

4. Գոհանում ենք, ով Տեր, (2)
Որ թույլ ես տալիս փորձություններ,
Սովորեցնում ես խոնարհվել։

5. Գոհանում ենք, ով Տեր, (2)
Հավիտենական կյանքի համար,
Որ խոստացել ես մեզ, ով Հայր։