Որոնում

189

       ПВ 2005 ВНЛ 367 
1. Սերը քննում են, սերը ճանաչում,
Սիրո մասին շատ են խոսում,
Բայց մարդիկ չգիտեն, թե որտեղից է
Սերը մեր սրտերում լցվում։
      Սերը սպասում է, չի հպարտանում,
      Սերը կյանք է տալիս մարդուն,
      Սիրով են բոլորը շնչում ու ապրում,
      Սիրով է փրկվում մեր հոգին։

2. Երբ սրտումդ հանգչում է սիրո կրակը,
Ուժ չունես վառելու արդեն,
Բայց Աստված տեսնում է սրտիդ փափագը,
Դու հիշի՛ր, որ Աստված սեր է։
      Սերը պահպանում է, սերը ազատում,
      Եվ սիրո կանչը հեռու չէ,
      Նա ամեն վիճակի մեջ է այցելում,
      Սրտում վառում կրակ սիրելի:

3. Միշտ պետք է հիշել Գողգոթայի մահը,
Երբ մեծ սիրով, հոժարությամբ
Քրիստոսը խաչի վրա զոհեց Իր կյանքը
Ի սեր աշխարհի մարդկության։
      Սերը անսահման է, սերը չի չափվում,
      Անհուն է սերը Հիսուսի,
      Այնպիսի սեր է Քրիստոսը պարգևում,
      Որ Նրանով աշխարհը փրկվի։