Որոնում

19

      ՀԵ 107, Մաթ. 28։7
1. Հարուցյալ է Տերն այսօր, ալելուիա՜,
Նա հաղթող է և հզոր, ալելուիա՜,
Իր մահվամբ հիանալի, ալելուիա՜,
Մեզ կեցուց միշտ կենդանի, ալելուիա՜։

2. Երգերով մեր քաղցրալուր, ալելուիա՜,
Արդ գովենք Տերն երկնավոր, ալելուիա՜,
Ինք կրեց դառն վիշտ ու ցավ, ալելուիա՜,
Որ ապրինք՝ մեր տեղ մեռավ, ալելուիա՜։

3. Իր կրած այն դառն տագնապ, ալելուիա՜,
Մեր սիրույն հավետ է կապ, ալելուիա՜,
Որ սրտեն հերկինս հասնի, ալելուիա՜,
Ուր Հիսուս իսպառ հանգչի, ալելուիա՜։

4. Հարուցյալ է Տերը մեր, ալելուիա՜,
Ընելով դժոխս ավեր, ալելուիա՜,
Պիտ իշխե դարեր անվերջ, ալելուիա՜,
Բնակի մեր սրտից մեջ, ալելուիա՜։

Youtube ♪♫ ➤
Նոտաներ