Որոնում

190

1. Ինչպես երկնքում սուրբ հրեշտակները
Երգում են հնչեղ ձայնով, 
Այդպես հնչում է փրկության լուրը 
Աստծո մեծ զորությունով։ 

    Լսիր (2) ուշադիր 
    Խոսքն Ավետարանի՝ 
    Լուրն Աստծո փրկության, 
    Աստծո սիրո մասին 
    Եվ Նրա ողորմության։

2. Բարի Աստված սիրում է բոլորին 
Եվ պարգևում Իր սերը, 
Ուզում է փրկել մեղավորներին. 
Այդ է ավետում լուրը։ 

3. Մարդկային մեղավոր հոգիներին 
Աստված այնպես է սիրել, 
Որ մեղքերի մեջ տառապողներին 
Իր Որդու մահով գնել։ 

4. Բոլոր հոգնած, բեռնավորվածներին 
Տիրոջ մոտ մեծ հանգիստ կա, 
Բոլոր զղջացող մոլորվածներին Դեպի կյանք ճանապարհ կա։ 

5. Եթե ընդունես Ավետարանը, 
Կցնծաս դու հավիտյան, 
Եվ սուրբերն ու հրեշտակները բոլոր 
Կօրհնեն Տիրոջը երգով։