Որոնում

194

1. Գոհացէք Տէրից, որ բարի է,      
Յաւիտեան է ողորմութիւնը:

Նեղությանս միջից
Տէրոջը կանչեցի,
ՏԷրը լսեց ինձ և
Լայնարձակ տեղ հանեց: (3)

2. Իսրայէլը թող որ ըսե`                 
Յաւիտեան է ողորմութիւնը:

3. Ահարոնի տունը թող ըսե`           
Յաւիտեան է ողորմութիւնը:

4. Տէրից վախեցողներն ըսեն`         
Յաւիտեան է ողորմութիւնը:

5. ՏԷրն ինձ հետ է, չեմ վախենա,       
Մարդը ինծի ի՞նչ կընե: