Որոնում

194

        Սաղմոս 118:1-7
1. Գոհացէք Տէրից, որ բարի է,
Յաւիտեան է ողորմութիւնը:

     Նեղութեանս միջից
     Տէրոջը կանչեցի,
     Տէրը լսեց ինձ և
     Լայնարձակ տեղ հանեց: (3)

2. Իսրայէլը թող որ ըսե`
Յաւիտեան է ողորմութիւնը:

3. Ահարոնի տունը թող ըսե`
Յաւիտեան է ողորմութիւնը:

4. Տէրից վախեցողներն ըսեն`
Յաւիտեան է ողորմութիւնը:

5. Տէրն ինձ հետ է, չեմ վախենա,
Մարդը ինծի ի՞նչ կընե: