Որոնում

195

1. Օ՜, ալելուիա՜,
Օրհնենք, ալելուիա՜,
Գովենք, ալելուիա՜:

      Փառաբանենք Յիսուսի սուրբ անունը: (2)

2. Հիսուս փրկել է ինծի,
Արդարացրել է ինծի,
Հոգով օծել է ինծի:

3. Ես Հիսուսին սիրում եմ,
Հիսուսն ինծի սիրում է,
Ես Հիսուսին սիրում եմ: