Որոնում

195

1. Օ՜, ալելուիա՜,
Օրհնենք, ալելուիա՜,
Գովենք, ալելուիա՜: 

          Փառաբանենք Հիսուսի սուրբ անունը:  (2)

 2. Հիսուս փրկել է ինծի,
Արդարացրել է ինծի,
Հոգով օծել է ինծի:

3. Ես Հիսուսին սիրում եմ,
Հիսուսն ինծի սիրում է,
Ես Հիսուսին սիրում եմ: