Որոնում

199

1. Քու տանդ մեջ (3)
Պետք ունիս դուն Հիսուսի։

Ի՜նչ օրհնյալ է տան մեջ կյանքը,(2)
Հիսուսով՝ քու տանդ մեջ,
Ի՜նչ օրհնյալ է տան մեջ կյանքը,(2)
Հիսուսով՝ քու տանդ մեջ։

2. Քու կյանքիդ մեջ, քու սրտիդ մեջ,
Քու մտքիդ մեջ
Պետք ունիս դուն Հիսուսի։