Որոնում

199

1. Քու տանդ մեջ (3)
Պետք ունիս դուն Հիսուսի։

     Ի՜նչ օրհնյալ է տան մեջ կյանքը, (2)
     Հիսուսով՝ քու տանդ մեջ,
     Ի՜նչ օրհնյալ է տան մեջ կյանքը, (2)
     Հիսուսով՝ քու տանդ մեջ։

2. Քու կյանքիդ մեջ, քու սրտիդ մեջ, քու մտքիդ մեջ
Պետք ունիս դուն Հիսուսի։