Որոնում

1. ԱՍՏՎԱԾ

Աստված իմ, երբ հոգիս նայի - 10
Մի թողուր զիս, ով Աստվածս - 48
Ով Եհովա Աստված, մեր Հայր - 114
Թանկագին րոպեներ է Աստված - 116
Տերը լույս ու փրկություն է - 133
Ով Հայր երկնային, Աստված ճշմարիտ - 173
Աստված իմ, Քեզ եմ սիրում, Դու գիտես - 187
Փառք ըլլա Աստծոյ - 207
Ով Սուրբ Արարիչ, Քո եկեղեցում - 257
Հզոր Աստված խաղաղության - 258
Օ, իմ Սուրբ Աստված - 289
Երկինքը Աստծո փառքն է մեզ պատմում - 325
Ով Տեր Աստված, միշտ եղիր մեզ օգնական - 415
Փրկությունը մեր Աստծունն է - 419
Քո լույսը հիմա - 437
Գթառատ Աստված - 440
Ողջ տիեզերքում չկա այլ Աստված - 455
Տեր, Դու փրկեցիր ինձ դաժան մահից - 460
Արարիչ երկնքի, որ երկիրն արարեցիր - 469
Հայր Աստված, օրհնում ենք Քեզ - 474
Այսօր կուզեմ ես Քեզ տեսնել - 497
Ով սուրբ Աստված, երկնքի Տեր - 501
Երբ կնայիմ մատներուդ գործերուն - 523
Եկինքը Աստծո փառքը կպատմե - 525
Օրհնյալ ես Դու, Թագավոր - 557