Որոնում

1. ԱՍՏՎԱԾ

Աստված իմ, երբ հոգիս նայի - 10
Մի՛ թողուր զիս, ով Աստվածս - 48
Ով Եհովա Աստված, մեր Հայր - 114
Թանկագին րոպեներ է Աստված - 116
Տերը լույս ու փրկություն է - 133
Ով Հայր երկնային, Աստված ճշմարիտ - 173
Աստված իմ, Քեզ եմ սիրում, Դու գիտես  - 187
Փառք ըլլա Աստծոյ - 207
Ով Սուրբ Արարիչ, Քո եկեղեցում - 257
Հզոր Աստված խաղաղության - 258
Օ՜, իմ Սուրբ Աստված - 289
Երկինքը Աստծո փառքն է մեզ պատմում - 325
Ով Տեր Աստված, միշտ եղիր մեզ օգնական - 415
Փրկությունը մեր Աստծունն է - 419
Քո լույսը հիմա - 437
Գթառատ Աստված - 440
Ողջ տիեզերքում չկա այլ Աստված - 455
Տեր, Դու փրկեցիր ինձ դաժան մահից - 460
Արարիչ երկնքի, որ երկիրն արարեցիր - 469
Հայր Աստված, օրհնում ենք Քեզ - 474
Այսօր կուզեմ ես Քեզ տեսնել - 497
Ով սուրբ Աստված, երկնքի Տեր - 501
Երբ կնայիմ մատներուդ գործերուն - 523
Եկինքը Աստծո փառքը կպատմե - 525
Օրհնյալ ես Դու, Թագավոր - 557
Օ՜, ձայն տվեց Եհովա Աստված - 686
Աստված մարդ չէ, որ սուտ խոսի - 705
Օրհնյալ է Քո փառավորյալ անունը - 732
Ո՞վ եմ ես, որ երգեմ - 787
Դու Տեր գիտես ամեն մեկին - 788
Մենք գոհանում ենք Քեզանից, Հայր մեր - 836
Ով, իմ Աստված, կանչում եմ Քեզ - 849
Տեր, Դու իմ հզոր պահապանն ես, ես ումի՞ց պիտի - 859
Երկինք, երկիր, արարածներ, լուռ կացեք - 876
Իմ սրտի միակ փափագ, Տեր աշխարհի - 879
Ի՜նչ սիրուն են լեռներուն վրա ոտքերն անոր - 892
Իմ նեղության մեջ կանչեցի Քեզ, իմ Տեր - 896
Իմ Աստված, որքան եմ Քեզ փափագում - 906
Կատարյալ է օրենքը Քո - 908
Եկեք պաշտենք մեր Տիրոջը - 919
Փառք և գոհություն, երկրպագություն - 925
Տերը թագավորում է մեծ փառքով - 964
Արժանի ես առնելու փառքը - 967
Ողջ փառքը, պատիվը, մեծությունը, Քեզ, իմ Տեր - 967
Հանճարով ես պատրաստված - 976
Փառաբանյալ Հայր մեր Աստված - 989
Եթե մեկը զիս սիրե - 991
Եթե դու կանուխ դեպի Աստված դառնաս - 992