Որոնում

20

     ՀԵ 87, Էլմ. 687, Մարկ. 14։32-36
1. Գեթսեման պարտեզն մտեք,
Դուք` դևեն փորձվածներ,
Ձեր Տիրոջ պայքարն տեսեք
Այն խիստ ահավոր գիշեր։
Իր ցավեն ետ մի՛ քաշվիք,
Որ աղոթք ընել սորվիք։

2. Մոտեցեք այն ատեանին,
Ուր փառաց Տերն կանարգվի,
Նայեցե՛ք Անոր վշտին՝
Ի՜նչ ցավով սիրտն կլեցվի,
Դուն ալ մի՛ քաշվիր ցավեն,
Խաչդ կրել սորվե Իրմե։

3. Գողգոթան ի վեր ելեք,
Հոն, Անոր ոտքերն գրկած,
Այս անհուն հրաշքն տեսեք,
Աստծո Որդին` զոհված։
«Կատարյալ է»,- կգոչե:
Սորվեցեք մեռնիլ Անկե։

4. Գերեզմանին մոտեցեք,
Ուր մարմինը թաղվեցավ,
Այն դատարկ է, նայեցե՛ք,
Ո՞վ զՏերն անկե առավ։
Տերն հարյավ ու համբարձավ,
Մեզ ալ նույն խոստմունք տվավ։

Youtube ♪♫ ➤
Նոտաներ