Որոնում

200

1. Ծնվեցիր գոմում, մանուկ Հիսուս իմ,
Մոգերը եկան երկրպագության:
     Հիմա իմ հերթն է, ծնվի՛ր իմ սրտում,
     Ծնվի՛ր իմ սրտում, մանուկ Հիսուս իմ:

2. Կույս Մարիամը խանձարուրով
Քեզ փաթաթեց և մսուրում դրեց:
     Հիմա իմ հերթն է, թող Քեզ փաթաթեմ,
     Իմ սրտում դնեմ, մանուկ Հիսուս իմ: