Որոնում

200

1. Ծնվեցիր գոմում, մանուկ Հիսուս իմ,
Մոգերը եկան երկրպագության:
          Հիմա իմ հերթն է, ծնվիր իմ սրտում,
          Ծնվիր իմ սրտում, Փրկիչ Հիսուս իմ:
2. Կույս Մարիամը խանձարուրով
Քեզ փաթաթեց և մսուրում դրեց:
          Հիմա իմ հերթն էծնվիր իմ սրտում,
          Ծնվիր իմ սրտումՓրկիչ Հիսուս իմ: