Որոնում

201

1. Բեթլեհեմի վրա  (մեծ աստղ փայլեց),
Այստեղ կույս Մարիամը  (մի որդի ծնեց),
Նրան փաթաթեցին, մսուրում դրեցին,
Այսպես աշխարհ եկավ Աստծո որդին:
Փրկիչն աշխարհ եկավ  (մարդկային տեսքով):

2. Նրանց հայտնվել էր  (Աստծո խորանը)
Եվ գոմի մսուրում՝  (փոքրիկ մանուկը),
Հովսեփն ու Մարիամը նրա մոտ կանգնած
Եվ փոքրիկ մանուկն էլ ձեռքերը պարզած:

3. Հովսեփին հրեշտակը  (հայտնեց երազով),
Որ Հիսուս մանուկին  (տանի Եգիպտոս):
Հովսեփն ու Մարիամը նրա մոտ կանգնած,
Եվ փախան Եգիպտոս գիշերվա կեսին:

4. Իսկ չար Հերովդեսը  (անչափ բարկացավ),
Որ Հիսուս Քրիստոսը  (լույս աշխարհ եկավ),
Ուղարկեց զորքերը դեպի Բեթլեհեմ
Եվ հրամայեց մանուկներին կոտորել:

5. Հերովդես հրամայեց  (գտնել Քրիստոսին),
Եթե ոչ՝ կոտորել  (ողջ մանուկներին):
Օ՜, որքա՜ն մանուկներ նրանք կոտորեցին,
Չար Հերովդեսի կամքը կատարեցին:

6. Աստված հզոր ձեռքով  (Հիսուսին պահեց)
Եվ Նրան ապահով  (Գալիլեա բերեց):
Հիսուսը մեծացավ Աստծո շնորհքով,
Փրկիչ դարձավ մարդկանց Իր հոժար կամքով:

7. Աստծո Որդի, նայիր  (հիմա մեզ վրա),
Դու Փրկիչ աշխարհի,  (Արքա հավիտյան),
Ուղարկիր երկնքից պարգևդ սիրո,
Որ հավիտյան Քեզ հետ ապրենք Քո փառքով: