Որոնում

202

1. Կյանքում ամենաանհրաժեշտ բաները
Մարդիկ փողի արժեքով չեն ձեռք բերում,
Ձրի է լուսավորում մեզ արևը,
Եվ լուսինը միշտ ձրի է մեզ ժպտում։

      Աստված ձրի
      Տալիս է մեզ թողություն,
      Որպես պարգև՝
      Տալիս է մեզ փրկություն։

 2. Ձրի  են այգիներն ու դաշտերը
Հորդառատ անձրևով ջրվում երկնքից,
Թռչունների երգն ենք ձրի վայելում,
Երբ գովաբանում են նրանք Աստծուն։

3. Բայց այս է ամենաթանկագին բանը՝
Աստծո կողմից մարդկությանը պարգևած,
Հիսուսի հետ հավիտենական կյանքը
Եվ երկնային պարգևը երջանկության։