Որոնում

207

      Էլմ. 501
1. Փառք ըլլայ Աստուծոյ, վասն Իր մեծ գործին,
Այնչափ սիրեց աշխարհ, տուաւ Իր Որդին,
Դրաւ Նա Իր կեանքն ի քաւութիւն մեղաց,
Իրմով մարդոց համար կեանքի դուռն է բաց։

    Փա՜ռք Տէրոջ, (2) Աշխարհ լսէ Իր ձայնն,
    Փա՜ռք Տէրոջ, (2)
    Մարդիկ ուրախանան, եկեք Աստծո միջոցովն Որդիին
    Եվ փառք տուէք Իրեն, վասն Իր մեծ գործին։

2. Կատարեալ փրկութիւն արիւնով գնուած,
Ամէն հաւատացողին շնորհէ Աստուած,
Ամէնէն անարգն իսկ երբոր հաւատայ,
Վայրկենական ներում Տէրն անոր կուտայ։

3. Տէրն մեծ բաներ ըրաւ, նաև սորվեցուց,
Հիսուսով մեր բոլոր մեղքերը վերցուց,
Պիտի աւելի զարմանանք, ըզմայլինք,
Յափշտակուելով օր մը, երբ վերն տեսնենք զԻնք։