Որոնում

207

1. Փառք ըլլա Աստծոյ, վասն  Իր մեծ գործին,
Այնչափ սիրեց աշխարհ, տւաւ Իր Որդին,
Դրաւ Նա Իր կյանքն ի քաւություն մեղաց,
Իրմով մարդոց համար կյանքի դուռն է բաց։

Փա՜ռք Տէրոջ,(2) Աշխարհ լսէ Իր ձայնն,
Փա՜ռք Տէրոջ,(2)
Մարդիկ ուրախանան, եկեք Աստծո միջոցովն 
                                                                     Որդիին
Եվ փառք տվեք Իրեն, վասն Իր մեծ գործին։

2. Կատարյալ փրկություն արյունով գնված,
Ամէն հավատացողին շնորհէ Աստված,
Ամենէն անարգն իսկ երբոր հաւատայ,
Վայրկենական ներում Տէրն անոր կուտայ։

3. Տէրն մեծ բաներ ըրաւ, նաև սորվեցուց,
Հիսուսով մեր բոլոր մեղքերը վերցուց,
Պիտի աւելի զարմանանք, ըզմայլինք,
Յափշտակվելով օր մը, երբ վերն տեսնենք Զինք։