Որոնում

209

1. Երբ որ սպառվես կյանքի վազքուղում,
Երբ որ սպառվես դեր խաղալու մեջ
Ու երբ հայտնվես կյանքի փակուղում,
Հիշիր` կյանքդ է խիստ վտանգի մեջ:       

            Ես եկա, որ կյանք ունենաք և ավելի,         
            Ես եկա, որ կյանք ունենաք:

2. Երբ որ սպառվեն հաճույքները քո,
Ու քեզ սպառես հաճույքների մեջ,
Հիշիր` հրեշի դրոշի ներքո
Պիտի ճարճատվես կրակների մեջ:         

3.Հիմա է քեզ պետք արթնանալ քնից,
Քանի դեռ սիրո ժամանակներ են,
Հիմա ազատվիր մահվան սև բեռից,
Քանի դեռ ներման ժամանակներ են:      

Օրհնյալ լինի անունն Հիսուսի, ամեն,
            Օրհնյալ լինի անունն իմ Փրկչի