Որոնում

21

     Էլմ. 294
1. Ո՜վ Տեր, պահե սիրտս օրէ օր
Սուրբ արեան տակ, (2)
Վերցուր վախ ու մեղքերս բոլոր
Թանկագին արեան տակ։

     Արեան տակ, անգին արեան տակ,
     Բժշկող, մաքրող արեան տակ,
     Տե՛ր, պահե սիրտս ամէն օր
     Թանկագին արեան տակ։

2. Մեղաւորաց կայ ապաստան
Սուրբ արեան տակ, (2)
Հոն հաւատքով կարդարանան
Թանկագին արեան տակ։

3. Ո՛վ Տեր, Հոգիս Քեզմով լեցուր
Սուրբ արեան տակ, (2)
Կամքդ ընելու ինծի շնորհք տուր
Թանկագին արեան տակ։

4. Խաղաղութիւն կլեցնէ զիս
Սուրբ արեան տակ, (2)
Կողողէ սէրն Տերոջ հոգիս
Թանկագին արեան տակ։

5. Սուրբ Հոգին զիս ժամէ ի ժամ
Սուրբ արեան տակ, (2)
Կը սրբէ, որ մաքուր ըլլամ
Թանկագին արեան տակ։