Որոնում

214

1. Ով որ ուզում է երկինք բարձրանալ,
Պիտի Հիսուսի միջով անց կենա,               
Պիտ հաղորդ լինի Տիրոջ ցավերին,
Որ սուրբ քաղաքում Նրան միանա:

Թող զնգան զանգերը ցնծության,
Թող հնչե շեփորը հաղթության,
Աղոթք բարձրացրեք փառաբանության`
Հանուն Սուրբ Հոգու երկրպագության:

2. Հիսուսն է դուռը հոգու փրկության,
Նա է նեղ ճամփան հավիտենության,        
Ով Տիրոջ կամքին կհնազանդվի,
Սուրբ ժառանգության պսակը կառնի:

3. Աստծո Խոսքի մեջ միաբանվեցեք,
Հնազանդությամբ դուք խոնարհվեցեք,      
Տերը գալիս է, գոտեպնդվեցեք,
Ավել բեռներից ձերբազատվեցեք: