Որոնում

22

       Երաժշտ.` Էլմ.513
1. Լուսո բլրան վրա կանգնած,
Ո՛վ զինվոր Քրիստոսի,
Օն, ե՛լ, պայքարդ մղե հառաջ,
Զի օրն շուտ վախճանի։
Մեր թշնամվույն ճակտին մղենք
Մեր զորությունն ուժգին,
Հավատքն է հաղթություն, գիտենք,
Որ հաղթե աշխարհին։

     Հավատքն է հաղթություն, (2)
     Ո՜հ, փառավոր հաղթություն,
     Որ հաղթե աշխարհին։

2. Իր սերն է դրոշ՝ վեր մեր գլխուն,
Մեր սուրն՝ Տիրոջ պատգամն,
Քայլենք ճամփան այն սուրբերուն,
Որ հոս պայքարեցան։
Ինչպես անոնք, նման մրրկի,
Թշնամվույն խոյացան,
Նույն հավատքով մենք ալ պիտի
Հասնինք ստույգ հաղթության։

3. Ան, որ հաղթող է թշնամվույն,
Ճերմակ զգեստ հագնի,
Ի մեջ սրբոց Իրեն անուն
Փառքով պիտ դավանի։
Ուստի, հառա՛ջ լուսո բլրեն,
Սրտեր՝ լեցուն սիրով,
Փախչին զորք խավարի ամեն
Հիսուսի անունով։