Որոնում

223

1. Եթե հոգնել ես ճանապարհին,
Դժվար է թվում խաչը կյանքի,
Դիմիր հիմա Տեր Հիսուսին,
Նա կասի խոսքեր, իսկ դու հիշիր.

<<Իմ կողմից է եղել, սիրելի իմ զավակ,
Այդ Ես եմ պատրաստել
Ճանապարհ քեզ համար>>:
Դե գնա, կյանքն անցիր,
Ցավի մեջ գոհացիր,
Եվ սիրիր Հիսուսին,
Ասա`Դու կաս։

2. Եթե հոգսերն են գերի վերցրել,
Մարմնիդ ցավը հոգիդ է գերել,
Կամ հալածանք ես կրում դու անմեղ,
Նա կասի խոսքեր, փորձիր պահել։

3. Թե բարեկամդ քեզ չհասկանա,
Չցուցաբերի Տիրոջ սերը նա,
Ի՞նչ ես նայում մարդուն դու անճար,
Նա կասի խոսքեր հոգուդ համար։