Որոնում

225

1. Դու այնպես սիրեցիր աշխարհը,
Որ մինչև Միածինդ տվիր,
Որ ով որ հավատա՝ չկորսվի,
Այլ հավիտենապես նա ապրի։

Ողորմեա,(3)
Տեր Հիսուս, գթության Աստված։

2. Տեսնում եմ առջևս մի մեծ խաչ,
Խաչյալն է նայում ինձ սիրալիր.
<<Սիրելիս, քեզ համար եմ խաչված,
Որ ապրես, ապրես դու հավիտյան։

3. Եկեք Ինծի, բոլոր հոգնածներ,
Եվ Ես ձեզ պիտի հանգչեցնեմ,
Եվ Ինծմե, և Ինծմե սորվեցեք,
Որ հեզ եմ և սրտով խոնարհ>>։