Որոնում

225

1. Դու այնպես սիրեցիր աշխարհը,
Որ մինչև Միածինդ տվիր,
Որ ով որ հավատա՝ չկորսվի,
Այլ հավիտենապես նա ապրի։

     Ողորմեա՜ (3),
     Տե՜ր Հիսուս, գթության Աստվա՛ծ։

2. Տեսնում եմ առջևս մի մեծ խաչ,
Խաչյալն է նայում ինձ սիրալիր.
«Սիրելի՛ս, քեզ համար եմ խաչված,
Որ ապրես, ապրես դու հավիտյան»։

3. «Եկե՛ք Ինձի, բոլոր հոգնածներ,
Եվ Ես ձեզի պիտի հանգչեցնեմ,
Եվ Ինձմե, և Ինձմե սորվեցե՛ք,
Որ հեզ եմ և սրտով խոնարհ»։