Որոնում

227

1. Ով խաչյալ Փրկիչ Քրիստոս,
Որ սիրող ես իմ հոգվույս,
Թող այն ջուրը և արյուն,
Որ կողեդ, Տեր, կվազեն,
Հոգիս ամեն մեղքերէն
Մաքրելով, զիս բժշկեն։

2. Արցունքներս թեև վազեն
Իմ աչքես առատապես,
Ո՜հ, կարող չեն ինձ սրբել
Իմ մեղքես և զիս մաքրել,
Այլ ,Փրկիչ իմ, Դուն միայն,
Դուն կրնաս մեղքերս քավել։

3. Երբ հատնի իմ շունչը, Տեր,
Երբ մահվամբ աչքերս գոցեմ,
Ով խաչյալ Փրկիչ Քրիստոս,
Երբ ես Քո առջիդ կայնիմ,
Տուր ինծի, Տեր, կաղաչեմ,
Որ գրկիդ մեջ ես հանգչիմ։