Որոնում

23

      Էլմ. 270
1. Կվախնա՞ս, թե թշնամին պիտի հաղթե,
Դուրսդ՝ խավա՞ր, ներսդ ավելի՞ մութ է,
Մաքրե՛ աղտոտ պատուհաններդ,
Դուռդ լայն բա՛ց,
Քիչ մը արև թող ներս գա։

     Քիչ մը արև թող ներս գա, (2)
     Մաքրե աղտոտ պատուհաններդ,
     Դուռդ լայն բաց,
     Քիչ մը արև թող ներս գա։

2. Խնդիրներով հավատքդ տկարանա,
Եվ աղոթքդ անպատասխան թե մնա,
Մաքրե՛ աղտոտ պատուհաններդ,
Դուռդ լայն բա՛ց,
Քիչ մը արև թող ներս գա։

3. Կուզե՞ս երկնից ճամփուն մեջ ուրախ քալես,
Կուզե՞ս խավարն անցնի, պայծառ լույս տեսնես,
Մաքրե աղտոտ պատուհաններդ,
Դուռդ լայն բա՛ց,
Քիչ մը արև թող ներս գա։