Որոնում

23

1. Կվախնա՞ս, թե թշնամին պիտի հաղթե,
Դուրսդ՝ խավար, ներսդ ավելի մութ է,
Մաքրե աղտոտ պատուհաններդ,
Դուռդ լայն բաց,
Քիչ մը արեւ թող ներս գա։

Քիչ մը արեւ թող ներս գա, (2)
Մաքրե աղտոտ պատուհաններդ,
Դուռդ լայն բաց,
Քիչ մը արեւ թող ներս գա։

2. Խնդիրներով հավատքդ տկարանա,
Եվ աղոթքդ  անպատասխան թե մնա,
Մաքրե աղտոտ պատուհաններդ,
Դուռդ լայն բաց,
Քիչ մը արեւ թող ներս գա։

3. Կուզե՞ս երկնից ճամփուն մեջ ուրախ քալես,
Կուզե՞ս խավարն անցնի, պայծառ լույս տեսնես,
Մաքրե աղտոտ պատուհաններդ,
Դուռդ լայն բաց,
Քիչ մը արեւ թող ներս գա։