Որոնում

235

1. Կհանձնվիմ Քեզ, Հիսուս իմ,
Կուտամ հոժար կյանքս բոլոր,
Կսիրեմ Քեզ, կվստահեմ,
Դու ես իմ կյանքս ամեն օր։

      Քեզ կհանձնվիմ,
      Քեզ կհանձնվիմ,
      Անպայման, օրհնյալ Փրկիչ իմ,
      Քեզ կհանձնվիմ,

2. Կհանձնվիմ Քեզ, Փրկիչ իմ,
Ոտիցդ առջև եմ ահա,
Հաճույքն աշխարհի ձգած եմ,
Առ զիս, Հիսուս, առ հիմա։

3. Կհանձնվիմ Քեզ, Հիսուս իմ,
Յետ այսու ես Քուկդ եմ լոկ,
Սուրբ ներկայութամբդ թող լեցվիմ,
Իմս ըլլալդ գիտնամ իրոք։

4. Կհանձնվիմ Քեզ, Հիսուս իմ,
Ինչ որ ունիմ, առ Քեզի,
Շնորհք և ուժ Քեզմէ կընդունիմ,
Օրհնությունդ ալ՝ վրաս հանգչի։

5. Կհանձնվիմ Քեզ, Հիսուս իմ,
Կզգամ արդ հուրն սրբազան,
Լման փրկությամբդ կը հրճվիմ,
Փա՜ռք, ո՜հ, փա՜ռք Քո սուրբ Անվան։