Որոնում

236

1. Հույսի աղբյուր ես Դու, Քրիստոս,
Հանգիստն ես, մեզ ուրախություն բերող,
Դու ցնծություն ես՝ մեզ կյանք տվող,
Փափագն ես՝ երջանկության հասցնող։

Քեզ վրա մենք հույս ենք դնում,
Մեր կյանքը մենք Քեզ ենք հանձնում
Եվ Քեզ ենք մեր հայացքն ուղղում,
Վեր՝ դեպ երկինք։

2. Ի՞նչպես կարող ենք չգնահատել
Այն սերը, որ երկնքից ես բերել,
Խոնարհությամբ երկնքի ճամփան բացել,
Իմաստություն և շնորհք ես տվել։