Որոնում

237

1. Երբ Սուրբ Հոգին իմ մեջ գործի,
Կսիրեմ Հիսուսի նման,
      Կսիրեմ (3) Հիսուսի նման: (2)

2. Երբ Սուրբ Հոգին իմ մեջ գործի,
Կերգեմ Դավիթի նման,
      Կերգեմ (3) Դավիթի նման: (2)

3. Երբ Սուրբ Հոգին իմ մեջ գործի,
Կաղոթեմ Դանիելի նման,
      Կաղոթեմ (3) Դանիելի նման: (2)

4. Երբ Սուրբ Հոգին իմ մեջ գործի,
Կներեմ Հիսուսի նման,
      Կներեմ (3) Հիսուսի նման: (2)