Որոնում

237

1. Երբ Սուրբ Հոգին իմ մեջ գործի,
Կսիրեմ Հիսուսի նման,
Կսիրեմ (3) Հիսուսի նման: (2)

2.  Երբ Սուրբ Հոգին իմ մեջ գործի,
Կերգեմ Դավիթի նման,
Կերգեմ (3) Դավիթի նման: (2)

3.  Երբ Սուրբ Հոգին իմ մեջ գործի,
Կաղոթեմ Դանիելի նման,
Կաղոթեմ (3) Դանիելի նման: (2)

4. Երբ Սուրբ Հոգին իմ մեջ գործի,
Կներեմ Հիսուսի նման,
Կներեմ (3) Հիսուսի նման: (2)