Որոնում

238

Սա այն օրն է, (2)
Որ Տերը ստեղծեց: (2)
Պիտի ցնծանք (2)
Եվ ուրախանանք: (2)
     Սա այն օրն է,
     Որ Տերը ստեղծեց,
     Պիտի ցնծանք
     Եվ ուրախանանք:
     Սա այն օրն է, (2)
     Որ Տերը ստեղծեց: