Որոնում

238

Սա այն օրն է, (2)
Որ Տերը ստեղծեց: (2)
Պիտի ցնծանք (2)
Եվ ուրախանանք: (2)
Սա այն օրն է,
Որ Տերը ստեղծեց,
Պիտի ցնծանք
Եվ ուրախանանք:
Սա այն օրն է, (2)
Որ Տերը ստեղծեց: