Որոնում

239

1. Կյանքս Քեզ եմ ընծայում,
Հիսուս, Քեզ եմ նվիրում,
Կյանքս Դու Ինքդ ես պահել
Եվ դեպի երկինք ուղղել։
Կյանքս, իմը չէ այն,
Քոնն է միշտ, հավիտյան,
Այն Դու ես ինձ տվել,
Որ միշտ Քեզ  փառաբանեմ։

2. Սատանան այս աշխարհում
Ինձ հրապուրել է ուզում,
Որ ես իրեն ծառայեմ
Եվ մեղքերի մեջ ապրեմ:
Բայց ես խնդրում եմ Քեզ,
Որ Դու իմ մեջ ապրես
Եվ այդ պատերազմում
Ինքդ տաս ինձ հաղթություն:

3. Մաքուր եմ ուզում ապրել
Եվ բոլորին էլ սիրել,
Մեղքից, չարից հրաժարվել
Եվ Քո մասին մտածել։
Օ՜, իմ Տեր և Աստված,
Օգնիր ինձ հասկանալ
Քո անսահման սերը
Եվ նրա մեջ իմ ապրելը։

4. Շուտով փառքով կգաս Դու,
Կվերցնես եկեղեցուն,
Ինձ էլ պատրաստիր, որ ես
Արժանի լինեմ, Տեր, Քեզ։
Հավետ Քեզ հետ լինեմ
Եվ այնտեղ ես տեսնեմ
Այն ամենը, որ Դու
Խոստացել ես ինձ տալու։