Որոնում

24

      ՀԵ 112
1. Կուզե՞ս ազատ ըլլալ մեղքի բեռեն,
Մեծ զորություն կա սուրբ արյան մեջ,
Կուզե՞ս հաղթող ըլլալ չարին ամեն,
Մեծ զորություն կա արյան մեջ։

     Զորություն կա մեծ և հրաշալի
     Գառնուկին արեան մեջ,
     Զորություն կա մեծ և հրաշալի
     Գառնուկին անգի՜ն արյան մեջ։

2. Կուզե՞ս ազատ ըլլալ չար կիրքերեն,
Մեծ զորություն կա սուրբ արեան մեջ,
Եկ, լվացվե Գողգոթա աղբյուրեն,
Մեծ զորություն կա արյան մեջ։

3. Կուզե՞ս ըլլալ քան զձյուն սպիտակ,
Մեծ զորություն կա սուրբ արյան մեջ,
Մեղքիդ բիծերն անհետին արյան տակ,
Մեծ զորություն կա արյան մեջ։

4. Կուզե՞ս Տիրոջդ՝ Հիսուսին ծառայել,
Մեծ զորություն կա սուրբ արյան մեջ,
Միշտ Իր անվան օրհնություն ալ երգել,
Մեծ զորություն կա արյան մեջ։