Որոնում

24

1. Կուզե՞ս ազատ ըլլալ մեղքի բեռեն,
Մեծ զորություն կա սուրբ արեան մեջ,
Կուզե՞ս հաղթող ըլլալ չարին ամեն,
Մեծ զորություն կա արեան մեջ։

Զորություն կա մեծ եւ հրաշալի
Գառնուկին արեան մեջ,
Զորություն կա մեծ եւ հրաշալի
Գառնուկին անգի՜ն արեան մեջ։

2. Կուզե՞ս ազատ ըլլալ չար կիրքերեն,
Մեծ զորություն կա սուրբ արեան մեջ,
Եկ, լվացվե Գողգոթա աղբյուրեն,
Մեծ զորություն կա արեան մեջ։

3. Կուզե՞ս ըլլալ քան զձյուն սպիտակ,
Մեծ զորություն կա սուրբ արեան մեջ,
Մեղքիդ բիծերն անհետին արեան տակ,
Մեծ զորություն կա արեան մեջ։

4. Կուզե՞ս Տիրոջդ՝ Հիսուսին ծառայել,
Մեծ զորություն կա սուրբ արեան մեջ,
Միշտ Իր անվան օրհնություն ալ երգել,
Մեծ զորություն կա արեան մեջ։