Որոնում

241

           ՀԵ շար. 2, Էլմ. 12
1. Սուրբ Աստված, սուրբ և հզոր,
Սուրբ և անմահ,
Որ ծնար և հայտնեցար,
Ողորմեա՜ մեզ։

2. Սուրբ Աստված, սուրբ և հզոր,
Սուրբ և անմահ,
Որ խաչեցար վասն մեր,
Ողորմեա՜ մեզ։

3. Սուրբ Աստված, սուրբ և հզոր,
Սուրբ և անմահ,
Որ հարեար ի մեռելոց,
Ողորմեա՜ մեզ։

4. Սուրբ Աստված, սուրբ և հզոր,
Սուրբ և անմահ,
Որ համբարձար փառօք առ Հայր,
Ողորմեա՜ մեզ։

***
Փա՜ռք Քեզ, Տեր Աստված մեր:

(1. Սուրբ Աստված, սուրբ և հզոր, սուրբ և անմահ,
Որ ծնվեցիր և հայտնվեցիր, ողորմի՜ր մեզ: (3)

2. Սուրբ Աստված, սուրբ և հզոր, սուրբ և անմահ,
Որ խաչվեցիր մեզ համար,
Ողորմի՜ր մեզ: (3)

3. Սուրբ Աստված, սուրբ և հզոր, սուրբ և անմահ,
Որ հարություն առար,
Ողորմի՜ր մեզ: (3)

4. Սուրբ Աստված, սուրբ և հզոր, սուրբ և անմահ,
Որ փառքով համբարձվեցիր Հոր մոտ, ողորմի՜ր մեզ: (3)