Որոնում

241

1. Սուրբ Աստված, սուրբ և հզոր,
Սուրբ և անմահ,
Որ ծնար և հայտնեցար,
Ողորմեա՛ մեզ։

2. Սուրբ Աստված, սուրբ և հզոր,
Սուրբ և անմահ,
Որ խաչեցար վասն մեր,
Ողորմեա՛ մեզ։

3. Սուրբ Աստված, սուրբ և հզոր,
Սուրբ և անմահ,
Որ հարեար ի մեռելոց,
Ողորմեա՛ մեզ։                                                                       

4. Սուրբ Աստված, սուրբ և հզոր,
Սուրբ և անմահ,
Որ համբարձար փառօք առ Հայր,
Ողորմեա՛ մեզ։

***
Փա՜ռք Քեզ, Տեր Աստված մեր:

(1.Սուրբ  Աստված, սուրբ  և  հզոր, սուրբ  և  անմահ,
Որ  ծնվեցիր  և  հայտնվեցիր,  ողորմիր  մեզ:(3)

2.Սուրբ  Աստված,  սուրբ  և  հզոր, սուրբ  և  անմահ,
Որ  խաչվեցիր  մեզ  համար,
Ողորմիր  մեզ:(3)

3.Սուրբ  Աստված,  սուրբ  և  հզոր, սուրբ  և  անմահ,
Որ  հարություն  առար,
Ողորմիր  մեզ:(3)

4.Սուրբ  Աստված, սուրբ  և  հզոր, սուրբ  և  անմահ,
Որ  փառքով  համարձվեցիր  Հոր  մոտ,  ողորմիր  մեզ: (3) )