Որոնում

245

1. Թանկագին խոստում է տվել
Մեզ՝ պանդուխտներիս Աստված.
«Երբ հանդիպեն փորձություններ,
Կառաջնորդեմ քեզ առաջ»:

     «Կառաջնորդեմ (3), քեզ առաջ։
     Երբ հանդիպեն փորձություններ,
     Կառաջնորդեմ քեզ առաջ»։

2. Երբ փորձության կրակի մեջ
Սիրտդ ընկեր չգտնի,
Այս խոստումը լսիր անվերջ՝
Աստված քեզ կառաջնորդի։

3. Եթե սիրտդ հանկարծ տխրի
Այս կյանքում՝ հույսը կորցրած,
Թող այս խոստումը միշտ լսվի՝
Կառաջնորդեմ քեզ առաջ։

4. Թե խավար գիշեր է իջել,
Եվ վերջին ժամն է հնչում,
Լսի՛ր միայն այս խոստումը՝
Տերն է քեզ առաջնորդում։