Որոնում

246

1. Հոգուս կարոտն ես, ով Սուրբ Հոգի,
Քո կրակովը սիրտս կհալի,
Եկուր այսօր, ով Սուրբ Հոգի,
Բնակի հավետ մեջն իմ սրտի:

          Լեցուր այսօր, հիմա լեցուր
          Սուրբ կրակովդ իմ սիրտ,
          Վառե, այրե, մաքրե այսօր
          Իղձերս, կիրքերս անխնա բոլոր:

2. Հոգուս մեջ եղիր, Տեր իմ Աստված,
Թող սրտիս մեջ կրակդ բռնկվի,
Կարոտ եմ Քեզ, ով Սուրբ Հոգի,
Եկուր, լեցուր սիրտս խղճալի:

3. Թող կյանքս լինի, Տեր իմ Աստված,
Սուրբ Հոգիովդ միշտ բռնկված,
Սիրո կենաց մի վառարան,
Որ մարդ տեսնե պատկերդ իմ վրա: