Որոնում

248

1. Ձեզ տեսնել մենք կուզենք
Երկնային բարձունքներում,
Հագուստը ձեր ճերմակ`
Պահպանած առհավետ։


Եվ տեսնել մենք կուզենք
Ոչ միայն երկրի վրա,
Այլև  տեսնել  կուզենք
Հարսանյաց օրը Սուրբ Տիրոջ հետ։

2. Ձեզ տեսնել մենք կուզենք
Երկնային բարձունքներում՝
Ժառանգած անթառամ
Պսակը մեծ փառքի,
Նաև տեսնել կուզենք
Լուսափայլ ձեր հագուստը։
Թող Տերը պահպանի,
Որ ցույց տաք Իր լույսը ձեր կյանքով։

3. Ձեզ տեսնել մենք կուզենք
Երկնային բարձունքներում`
Ճերմակներ հագած,
Պտղաբեր, լի կյանքով։
Խոսքն ամուր պահեցեք
Կյանքի բոլոր օրերում
Եվ այդ սուրբ վիճակում
Պաշտեցեք Հիսուսին սուրբ սրտով։