Որոնում

249

1. Ես կամենում եմ Քեզ հետևել,
Իմ Փրկիչուր որ Դու ինձ տանես,
Օգնիր ինձ ծանր խաչս կրել,
Որ միայն  անտրտունջ  ես քայլեմ։

Երբ ընկնեմ ես այս ճանապարհին,
Դու մեկնիր ինձ օգնող Քո ձեռքը,
Օգնիրոր հետևիցդ քայլեմ,
Չէ՞  որՏե՛րես Քեզ  սիրում եմ։

2. Ի՜նչ հեշտ է Քո հետևից քայլել,
Երբ հաջողվում է ինձ ամեն բան,
Բայց երբ վշտերը գանինձ պատեն,
Օգնիր , հասնեմ  երկնային Քանան։

3. Վստահել եմ ուզում Քեզիմ Տեր,
Հաստատուն հավատի մեջ մնալ,
Տառապանք ես կրել ինձ համար,
Ինձ նույնպես տրված է չարչարանք։

4. Չէ որ լոկ մարդ եմ ես առանց Քեզ,
Չունեմ ուժես հող եմ Քո առջև,
Ամբողջ իմ հույսը միայն Դու ես,
Եվ  իմ հանգիստնուրախությունն ես ։