Որոնում

25

      Էլմ. 356
1. Տեր Հիսուս կհրավիրե.
«Ո՛վ հոգնած հոգի, եկո՛ւր»:
Նա միայն կրնա փրկել,
Բաց սիրտդ Անոր։

     Բա՛ց սիրտդ,
     Բա՛ց սիրտդ Անոր,
     Նա միայն կրնա փրկել,
     Բա՛ց սիրտդ Անոր։

2. Քեզ համար սիրով Փրկիչդ
Դառն մահվան մատնեց Իր կյանքն,
Որ մահեն փրկե հոգիդ,
Բա՛ց սիրտդ Անոր։

3. Տերն սրտիդ դուռն կզարնե,
Հանձնվե՛ հիմա Իրեն,
Որ հոգիդ ցնծմամբ լեցնե,
Բա՛ց սիրտդ Անոր։

4. Վայրկյաններ իզուր կանցնին,
Մոտ է քեզ մեծ փրկություն,
Ունայն է զղջումն հետին,
Բա՛ց սիրտդ Անոր։