Որոնում

25

1. Տեր Հիսուս կհրավիրե.
<<Ով հոգնած հոգի, եկուր>>:
Նա միայն կրնա փրկել,
Բաց սիրտդ Անոր։

Բաց սիրտդ,
Բաց սիրտդ Անոր,
Նա միայն կրնա փրկել,
Բաց սիրտդ Անոր։

2. Քեզ համար սիրով Փրկիչդ
Դառն մահվան մատնեց Իր կյանքն,
Որ մահեն փրկե հոգիդ,
Բաց սիրտդ Անոր։

3. Տերն սրտիդ դուռն կզարնե,
Հանձնվե հիմա Իրեն,
Որ հոգիդ ցնծմամբ լեցնե,
Բաց սիրտդ Անոր։

4.Վայրկյաններ իզուր կանցնին,
Մոտ է քեզ մեծ փրկություն,
Ունայն է զղջումն հետին,
Բաց սիրտդ Անոր։