Որոնում

252

1. <<Ես թողեցի մի օրինակ`
 Իրար ոտքեր լվաք,
Եթե Ես՝ Տերս, այդ բանն արի,
Արեք՝ այդ է բարին:  

2. Լվանում եմ Ես ձեր ոտքերն,
Սիրո մեջ այդ պետք է,
Երանի ձեզ, թե կատարեք,
Ինձ պես իրար սիրեք>>։

3. Այստեղ չկա մեծ ու պստիկ,
Գրագետ կամ ռամիկ,
Էլ ոչ հարուստ, ոչ էլ աղքատ,
Իր արյամբ՝ հարազատ։

4. Մեկ մարմին ենք մենք Հիսուսով`
Վերստին ծնված կյանքով:
Իմ սուրբ եղբայրներ և քույրեր,
Տա Աստված ավելի սեր>>։

5. Թույլ տուր լվանամ քո ոտքերն.
Այս է Տիրոջ պատվերն,
Հավետ մնանք մտերիմներ,
Խոնարհ և պտղաբեր։

6. Թող որ զորանան քո ոտքերն,
Գնաս գյուղ-քաղաքներ,
Վկայելով բոլոր մարդկանց,
Աստծո որդի սիրված։